MENJADOR


 SERVEI DE MENJADORAtenció a les families:
Personalment a l'escola de dilluns a divendres de 9:00 a 10:00h.
Jordi (coordinador acollida i menjador)
Tel: 722 323 065
jordi@menjares.com

MENUS